Νόμος 4021/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Σχέσεις με τρίτες χώρες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, επί των υποκαταστημάτων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3601/2007, όπως ισχύει.

 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1.

 

3. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάψει συμφωνίες με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες για την εφαρμογή διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα υποκαταστήματα ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο έχει την έδρα του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι εν λόγω συμφωνίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.