Νόμος 4030/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

 

α. Τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι διατάξεις που καθορίζουν την αρμοδιότητά τους.

 

β. Το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (ΑΠΑΣ), που θεσπίστηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

γ. Κάθε διάταξη που αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

 

2. Με την έκδοση απόφασης συγκρότησης:

 

α. του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα καταργείται η αντίστοιχη Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου,

 

β. του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καταργείται το αντίστοιχο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος,

 

γ. του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, καταργείται το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλες οι άδειες δόμησης που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7.

 

Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών η προθεσμία έκδοσής της παρατείνεται έως 31-12-2016.

 

Στην περίπτωση των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών διατηρητέων οικισμών και των οικιστικών συνόλων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι τέσσερα έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την προσμέτρηση του χρόνου της θητείας των Επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας ως χρόνου άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πολεοδομικές υπηρεσίες των δήμων ανασυγκροτούνται, επανακαθορίζονται βάσει του παρόντος οι αρμοδιότητές τους και ονομάζονται Υπηρεσίες Δόμησης.

 

6. Όπου στην κείμενη πολεοδομική νομοθεσία προβλέπεται, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από γνωμοδότηση συμβουλίου, ο όρος αυτός έχει μόνο δυνητική ισχύ και μπορεί να παραλείπεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.