Νόμος 4067/12

Ν4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, (ΦΕΚ 79/Α/2012), 09-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών

Άρθρο 4: Άδειες Δόμησης

Άρθρο 5: Χρήση κτιρίων

Άρθρο 6: Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς

Άρθρο 7: Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα

Άρθρο 8: Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 9: Δουλείες σε ακίνητα

Άρθρο 10: Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές

Άρθρο 11: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 12: Ποσοστό κάλυψης

Άρθρο 13: Συντελεστής Όγκου

Άρθρο 14: Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων

Άρθρο 15: Ύψος κτιρίου - αφετηρία μέτρησης υψών - πλάτος δρόμου

Άρθρο 16: Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 17: Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

Άρθρο 18: Φυτεμένα δώματα

Άρθρο 19: Κατασκευές πάνω από το κτίριο

Άρθρο 20: Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 21: Προσωρινές κατασκευές

Άρθρο 22: Παρόδια στοά

Άρθρο 23: Υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 24: Χαμηλά κτίρια

Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων

Άρθρο 27: Ειδικές

Άρθρο 28: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων

Άρθρο 32: Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης

Άρθρο 32Α: Αίτημα διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 33: Χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 36: Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Τροποποίηση στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 721/1970 (ΦΕΚ 251/Α/1970) περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 47Α

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.