Νόμος 4053/12 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Όροι και ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ράδιο: Γενικός όρος που εφαρμόζεται στη χρήση των ραδιοκυμάτων.

 

2. Ραδιοκύματα (ή ερτζιανά κύματα): Ηλεκτρομαγνητικά κύματα των οποίων η συχνότητα είναι κατώτερη των 3.000 GHz, που διαδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό.

 

3. Ραδιοεπικοινωνία: Τηλεπικοινωνία δια ραδιοκυμάτων.

 

4. Ραδιοηλεκτρονική συσκευή: Οποιαδήποτε συσκευή που κατά τη λειτουργία της χρησιμοποιεί ραδιοκύματα.

 

5. Ραδιοηλεκτρονικό σύστημα: Συνδυασμός διαφόρων συσκευών, ραδιοηλεκτρονικών και μη, καθώς και εξαρτημάτων μετά των παρελκόμενων τους, που λειτουργούν συνδυαστικά ως ένα αυτόνομο σύστημα.

 

6. Ράδιο-εγκατάσταση: Σύνολο ραδιοηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων τοποθετημένων σε ένα χώρο ή σε διάσπαρτους γεωγραφικά χώρους, κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, μετά των απαραίτητων παρελκόμενων τους και υποστηρικτικών μηχανημάτων, για την επίτευξη κάποιας υπηρεσίας ή την πραγματοποίηση κάποιου σκοπού.

 

7. Ραδιοηλεκτρονικός Α': Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει, σε έρευνα, στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης εκπονεί μελέτες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στην ασφάλεια των σχετικών εγκαταστάσεων.

 

8. Ραδιοηλεκτρονικός Β': Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

 

9. Ραδιοτεχνικός Α': Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών συστημάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επιπροσθέτως δύναται να εργασθεί ως τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την επισκευή μιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθμιση ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που έχει δικαίωμα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α' ή Β' της ομάδας.

 

10. Ραδιοτεχνικός Β': Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επιπροσθέτως, δύναται να εργασθεί ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την επισκευή μιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθμιση μίας εγκατάστασης, πέραν αυτών που έχει δικαίωμα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α' ή Β' ή ο ραδιοτεχνικός Α' της ομάδας.

 

11. Ραδιοηλεκτρονικό εργαστήριο: Χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, στον οποίο πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν τις ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις από πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού ή και του ραδιοτεχνικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.