Νόμος 4053/12 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα αναγνώρισης των εταιρειών, ελληνικών ή ξένων, που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εμπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρίες), ιδίως οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τύπος των εντύπων, το είδος και το ύψος των εγγυήσεων, καθώς και το απαιτούμενο παράβολο για την αναγνώριση των εκκαθαριστριών εταιριών, η διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.