Νόμος 4062/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρα 17, 16, 19, 20 και 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Προκειμένου τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά να λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του νόμου 3468/2006 και του νόμου 3054/2002, πρέπει να ισχύουν γι' αυτά τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22.

 

2. Για τους σκοπούς της απόδειξης της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων του άρθρου 21 προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την ανανεώσιμη ενέργεια και για την επίτευξη του στόχου για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2Α παράγραφος 6 του νόμου 3468/2006, η συμβολή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, υπολείμματα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες, θεωρείται ως διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων βιοκαυσίμων.

 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ανωτέρω πρώτες ύλες και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.