Νόμος 4076/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Χρηματοδότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησόμενων προϋπολογισμών τους. Προκειμένου για μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ιδρυμάτων, τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), αρμόδιο όργανό τους για την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

Προκειμένου για μη εγκεκριμένους, από τα προβλεπόμενα στο νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όργανα, προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2013 Ιδρυμάτων, στα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τα όργανα που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του προϋπολογισμού τους είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011. Την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011, έχουν έως την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την αντίστοιχη αρμοδιότητα κατά την 31-12-2012. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχεται από την 01-02-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.