Νόμος 4109/13

Ν4109/2013: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4109/2013: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 16/Α/2013), 23-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 1: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ελληνική Θαλάσσια Ένωση

Άρθρο 2: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

Άρθρο 3: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων

Άρθρο 4: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 5: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη

Άρθρο 6: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

Άρθρο 8: Συγχώνευση και κατάργηση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Άρθρο 9: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Άρθρο 10: Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών

Άρθρο 12: Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία και Ελληνικές Εκθέσεις HELEXPO με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Άρθρο 13: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση γενική γραμματείας για το συντονισμού του κυβερνητικού έργου

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού - Άρση διαφωνιών

Άρθρο 16: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Άρθρο 19: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 20: Προσωπικό

Άρθρο 22: Δαπάνες - Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Θέματα παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις σύνθεσης επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995)

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.