Νόμος 4109/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συγχώνευση και κατάργηση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Τραϊανούπολη Έβρου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Ροδόπης - Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό) των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Δράμα.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι ο Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 49/Δ/????) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Πίνδου. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνίσταται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Ασπράγγελοι Ιωαννίνων.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Άρτα.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό) των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Αμφίκλεια.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα, που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 395/Δ/????) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Οικοσυστημάτων Αττικής. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Αχαρνές Αττικής.

 

η) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλλονιάς. Στο νέο φορέα περιέρχονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Πάτρα.

 

θ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας, που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό - παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2742/1999, ως ισχύει, και του νόμου 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι τα Χανιά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης έργου, μεταφέρονται αυτοδίκαια στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασης τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους φορείς διαχείρισης που συγχωνεύονται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί εφεξής προσωπικό των αντίστοιχων φορέων που συνιστώνται και υπηρετεί σε αυτούς με την ίδια σχέση εργασίας.

 

Οι ανωτέρω κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες θα έχουν συσταθεί με τον εκδοθησόμενο Κανονισμό Υπηρεσιών και Προσωπικού. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται για κάθε νέο φορέα διαχείρισης ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, ο Κανονισμός Υπηρεσιών και Προσωπικού, ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων, Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών, προμήθειας υλικών, αγαθών και προϊόντων, καθώς και σύναψης κάθε σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

4. Οι δίκες των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 συνεχίζονται από τους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή σε συμβάσεις αναφέρονται οι φορείς που συγχωνεύονται, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχοι φορείς που συνιστώνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

5. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που λύονται και συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις των φορέων που συγχωνεύονται, μεταφέρονται στους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται, οι οποίοι λειτουργούν ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι αυτών. Οι φορείς αυτοί είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς που συγχωνεύονται, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων που συνιστώνται, συγκροτούν με απόφαση τους, μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τριμελή επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέχονται στην κυριότητα και αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

7. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που συνιστώνται με την παράγραφο 1, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, αποκλειστικά για λόγους εξασφάλισης της απορρόφησης των εγκεκριμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και της υλοποίησης δράσεων των εν εξελίξει Τεχνικών Δελτίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται τα ειδικά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης, η διαδικασία απογραφής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

9. Για τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 20 του παρόντος, μετά το πέρας της οποίας λύονται αυτοδικαίως, οι δε αρμοδιότητες τους μεταφέρονται και ασκούνται από τους ακόλουθους φορείς και υπηρεσίες ως εξής:

 

α) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς που ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 14/2012 (ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/2012) καταργείται και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

β) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 καταργείται και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002, καταργείται και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

10. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ως ο φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Κάρλας και με την προϋπόθεση συνεργασίας της με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

11. α) Η χωρική αρμοδιότητα των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται αντίστοιχα στους ανωτέρω φορείς - υπηρεσίες.

 

β) Οι εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες τους.

 

γ) Οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που αναλαμβάνουν. Για τη στρατηγική διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που θα ακολουθηθεί, καθώς και για τις απαιτούμενες δράσεις και υποδομές εφαρμογής της, την εποπτεία θα έχει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις οποίες θα συμφωνούνται οι αρχές και το αντικείμενο διαχείρισης, καθώς και οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κάθε περιοχής ή συμβάσεις διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, όπως συμπληρώνεται με την παράγραφο 14. Με ανάλογες συμβάσεις είναι δυνατόν να ανατίθενται επί μέρους αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης σε κρατικές ή αυτοδιοίκητες υπηρεσίες που έχουν συναφή αρμοδιότητα και κατάλληλη στελέχωση για να τις ασκήσουν.

 

δ) Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 9 του παρόντος, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 του παρόντος, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασης τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν.

 

12. Οι φορείς διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου - Βορείων Σποράδων, Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το νομοθετικό καθεστώς που τους διέπει.

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το περιεχόμενο της σύμβασης διαχείρισης είναι το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής και, εφόσον αυτό ελλείπει, είναι κατ' ελάχιστον:

 

α) τα μέτρα διαχείρισης (τύπων οικοτόπων, ειδών δασών, βόσκησης, γεωργικών εκτάσεων και γεωργικής δραστηριότητας, αλιείας και υδατικών πόρων),

β) τα μέτρα προστασίας εδαφικών πόρων,

γ) τα μέτρα επόπτευσης και φύλαξης,

δ) τα μέτρα διαχείρισης - διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού,

ε) η επικοινωνία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού,

στ) η διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης,

ζ) η υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης με καθορισμό στόχων, παραμέτρων και δεικτών,

η) η λειτουργία υλικών, υποδομών και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω μέτρων και δράσεων.

 

Η σύμβαση διαχείρισης θα συνάπτεται μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό θα καθορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή ενδιαφέροντος ανάληψης της υποχρέωσης διαχείρισης, τα κριτήρια επιλογής συμβασιούχου, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία κατάρτισης και λύσης της σύμβασης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.}

 

14. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999. Η παράγραφος δ' όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3937/2011 αναριθμείται σε παράγραφο ε'.

 

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Συνιστώνται σε κάθε φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 μία διεύθυνση με τρία τμήματα: Το Τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικής Υποστήριξης, το Τμήμα Προστασίας, Διαχείρισης και Επόπτευσης και το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Συνιστώνται τέσσερις οργανικές θέσεις σε κάθε φορέα: μία θέση του διευθυντή και τρεις θέσεις προϊσταμένων των τριών τμημάτων. Οι παραπάνω θέσεις μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι πέντε χρόνια και διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των αποσπασμένων και τα κάθε είδους επιδόματα, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν από της αποσπάσεως το φορέα διαχείρισης.}

 

16. Καταργείται η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται για τους Φορείς Διαχείρισης των παραγράφων 1 και 12 ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ακριβής συγκρότηση του κατά Φορέα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4)α του νόμου 2742/1999.}

 

17. Το έργο των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις των καταργούμενων φορέων είναι δυνατόν να συνεπικουρούν κατά τόπους μη αμειβόμενες Επιτροπές με μέλη επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στο προστατευτέο αντικείμενο κάθε προστατευόμενης περιοχής, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προσδιορίζονται περαιτέρω ο ρόλος και τα καθήκοντα της Επιτροπής, όσον αφορά στην επιστημονική εποπτεία, την κοινωνική συνεργασία και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της διαχείρισης.

 

18. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των Φορέων ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση τους κι άλλες περιοχές ή προστατευτέα αντικείμενα.

 

19. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να μεταφέρονται οι έδρες των φορέων ή / και να ιδρύονται παραρτήματα, μετά από πρόταση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, προς το σκοπό της υλοποίησης έργων και δράσεων, μέσα ή κοντά στις περιοχές που βρίσκονται τα προστατευτέα αντικείμενα.

 

20. Παρατείνεται το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 28-02-2018, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρκεια θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγεννημένης έννομης σχέσης των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους.

 

Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 28-02-2018. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με το άρθρο 48 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.