Νόμος 4123/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Βιοκαύσιμα και πρόσθετα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/119/EK)

 

1. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει του άρθρου 3, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου.

 

2. Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη όταν:

 

α) έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου ή

 

β) αποθηκεύονται στην Ελληνική Επικράτεια και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002 και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, προς ανάμειξη με προϊόντα πετρελαίου που διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που ορίζονται στον παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.