Νόμος 4123/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Καταργούνται οι τυχόν μεταβατικές έδρες των Πρωτοδικείων, που λειτουργούσαν στην έδρα των Ειρηνοδικείων, τα οποία συγχωνεύθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 110/2012 (ΦΕΚ 193/Α/2012).}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του στοιχείου Β (υπό τον τίτλο Κλήρωση των συνθέσεων) του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εισαγγελέας της έδρας και ο αναπληρωτής του, ο οποίος συμπαρίσταται, κληρώνονται από δέκα εισαγγελείς εφετών ή αντεισαγγελείς εφετών, πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, που έχουν οριστεί από την ολομέλεια της οικείας εισαγγελίας με την ίδια διαδικασία, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.