Νόμος 4123/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), η υποχρέωση καταβολής της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται σε αυτές δεν βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους.

 

2. Αιτήσεις για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή στο Δίκτυο σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητά, τους, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.