Νόμος 4132/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στις ιδιωτικές κλινικές, στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται αποκλειστικοί νοσοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές, τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΝΙΜΤΣ και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τους νοσηλευόμενους ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς τους φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

2. Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρησής του.

 

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΝΙΜΤΣ, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από νοσηλευόμενους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.