Νόμος 4141/13 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3986/2011 σχετικά με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου πέμπτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012), η λέξη εξαμελές αντικαθίσταται με τη λέξη πενταμελές.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου πέμπτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.