Νόμος 4144/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποιήσεις του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 48 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 49 έως 55 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 48 έως 54.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 49 έως 55 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 48 έως 54.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 49 έως 55 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 48 έως 54.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση του άρθρου 51 αντικαθίσταται από τη φράση του άρθρου 50.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51.

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51.

 

7. Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51. Στην δεύτερη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51.

 

8. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αντικαθίσταται από τη φράση του άρθρου 50 και της παραγράφου 2 του άρθρου 51.

 

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51.

 

10. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 53 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 49 έως 55 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 48 έως 54.

 

11. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) η φράση των άρθρων 51 και 52 αντικαθίσταται από τη φράση των άρθρων 50 και 51.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.