Νόμος 4144/13 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διοικητικές επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση λήξης της θητείας του προέδρου και των μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.