Νόμος 4144/13 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 80/1997 (ΦΕΚ 68/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζεται από όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων ή λογαριασμών Πρόνοιας, Αλληλοβοηθείας, Υγείας και λοιπά από 01-01-2008. Οι ανωτέρω Οργανισμοί παράλληλα με την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από 01-01-2015. Οι ανωτέρω καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από τα Διοικητικά Συμβούλια του φορέα αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται το περιεχόμενο και κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τις υπηρεσίες που ανατίθενται και αφορούν στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.