Νόμος 4144/13 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση 3 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1407/1983 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986) και καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3900/2010, επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 €, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.