Νόμος 4144/13 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 01-09-2011 και μετά, η ανά περίπτωση αμοιβή που προβλεπόταν από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης.

 

2. Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 01-09-2011 και μετά, η ανά κρινόμενο περιστατικό αποζημίωση που προβλεπόταν από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση οριστικής ή μη γνωμάτευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.