Νόμος 4147/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής Με εντολή στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που ανήκουν στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, καθώς και για την έκδοση αντίστοιχων απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων ως προς όλες τις κατηγορίες αδειών διαμονής. Εξαιρούνται οι άδειες διαμονής για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Στις πράξεις του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών, όπως η αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων από άλλες υπηρεσίες.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υπαλλήλους των Τμημάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.