Νόμος 4147/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου και πάντως όχι πέραν της 31-12-2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 19 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 16/Α/2012) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΠΟΕ - ΟΤΑ και της ΠΟΠ - ΟΤΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), καταργούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.