Νόμος 4164/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Όρια Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως ισχύει, καταργείται.

 

2. Στο άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, η τήρηση των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας σε εθνικό επίπεδο και καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Μετά τον ως άνω καθορισμό, η εντός / εκτός ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται από το οικείο κτηματολογικό γραφείο, μετά τη σύστασή του κατά τις διατάξεις του νόμου 2664/1998 ή, εφόσον τέτοιο δεν υφίσταται, από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.