Νόμος 4172/13 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Παράρτημα Α του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) προστίθεται περίπτωση κ)ζ' που έχει ως εξής:

 

{κ)ζ) εταιρείες κροατικού δικαίου με την επωνυμία: dionicko drustvo, drustvo s organicenom odgovornoscu, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κροατικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Κροατία.}

 

2. Στο Παράρτημα Α1 του νόμου 2578/1998 προστίθεται περίπτωση κ)θ' που έχει ως εξής:

 

{κ)θ) εταιρείες κροατικού δικαίου με την επωνυμία: dionicko drustvo, drustvo s organicenom odgovornoscu, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κροατικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Κροατία.}

 

3. Στο Παράρτημα Β του νόμου 2578/1998 προστίθεται περίπτωση κ)η' που έχει ως εξής:

 

{κ)η) porez na dobit στην Κροατία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.