Νόμος 4199/13 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Εποπτεία των Αναδόχων - Εκτέλεση των συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία των Αναδόχων ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας.

 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο Ανάδοχος συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και επιβάλλουν στους Αναδόχους τις κυρώσεις που προβλέπονται.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτελέσεως των συμβάσεων από τους Αναδόχους, τη διαπίστωση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα μέτρα άρσεως των παραβάσεων, επιβολής κυρώσεων, των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, τα είδη και τον τρόπο εκτέλεσης των κυρώσεων, την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, καθώς και την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερομένου μεταφορικού έργου.

 

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατά των Αναδόχων αποτελούν έσοδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.