Νόμος 4199/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Δημοσίευση πληροφοριών για απευθείας ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κανονισμού ένα (1) έτος πριν από την απευθείας ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες της προηγουμένης παραγράφου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή με δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

3. Από την υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.