Νόμος 4199/13 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Πειθαρχική ευθύνη των μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλα τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

 

2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών παραπέμπονται στο ίδιο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του νόμου 3891/2010 για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

4. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις πειθαρχικές ποινές και την πειθαρχική διαδικασία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.