Νόμος 4199/13 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Έκπτωση μελών - Αντικατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οποιοδήποτε κακούργημα, επέρχεται αυτοδίκαια έκπτωση από τη θέση του.

 

2. Αν μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών παραπεμφθεί για να δικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου ή για οποιοδήποτε κακούργημα, επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή της θητείας του, μέχρις την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

3. Αν κενωθεί θέση μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών για οποιονδήποτε λόγο, όπως ιδίως λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διορίζει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.

 

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αναστολής της θητείας μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για το διορισμό νέου μέλους απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

 

Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.