Νόμος 4199/13 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Αρμοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81.

 

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, διευθύνει τη λειτουργία τους και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού.

 

3. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της.

 

4. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει άλλα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών ή στελέχη από το προσωπικό της να υπογράφουν με εντολή προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

 

5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και ασκεί τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.