Νόμος 4208/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνεται έως την 31-12-2013 η προθεσμία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων, από τους δήμους της χώρας προς τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011), όπως ισχύει.

 

Η ημερομηνία μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 34547/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1785/Β/2013), μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.