Νόμος 4210/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επικύρωση εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επανέρχεται σε ισχύ το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 2672/1998 το οποίο είχε καταργηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 3979/2011. Τυχόν επικυρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου 3979/2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νόμιμες και τα επικυρωθέντα έγγραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.