Νόμος 4210/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), μετά τις λέξεις οι τρίτεκνοι υπάλληλοι προστίθεται η φράση:

 

{καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει,}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.