Νόμος 4223/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 3296/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 καταργείται η περίπτωση β' και οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' αναριθμούνται αντιστοίχως σε β', γ' και δ'.

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 οι λέξεις φορολογικές και τελωνειακές διαγράφονται.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 διαγράφονται οι λέξεις μεγάλης φοροδιαφυγής και.

 

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004, όπως αναριθμείται με την ανωτέρω παράγραφο 1 σε περίπτωση δ' διαγράφονται οι λέξεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004, μετά την περίπτωση ε', όπως αναριθμείται με την ανωτέρω παράγραφο 1 σε περίπτωση δ', προστίθεται νέα περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.