Νόμος 4223/13 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012), και με το άρθρο 22 της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), αντί της ημερομηνίας 01-01-2014 τίθεται η ημερομηνία 01-01-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.