Νόμος 4224/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέχρι και την υπογραφή της πρώτης κατά Γενικό Επιτελείο εκτελεστικής συμφωνίας της Σύμβασης Πλαίσιο που εγκρίθηκε από τη διακομματική επιτροπή για προϊόντα και υπηρεσίες Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας στις 25-10-2013, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εφόσον:

 

1. Προσκομίζονται τα αναγκαία, σύμφωνα με το νόμο, παραστατικά πραγματοποίησης της δαπάνης.

 

2. Βεβαιώνεται, από τις αναθέτουσες αρχές η αδυναμία προσφυγής σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

3. Έχουν παρακρατηθεί όλοι οι αναλογούντες υπέρ Δημοσίου φόροι και εισφορές.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες δεν θα ξεπερνούν το όριο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.