Νόμος 4224/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ).

 

2. Συστήνονται και οι ακόλουθοι κλάδοι στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ):

 

Α/Α

Κατηγορία

Κλάδος

Α1)

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διοικητικού - Οικονομικού - Λογιστικού

Α2)

 

Νοσηλευτικής

Α3)

 

Φυσικών ιατρικής - ακτινοφυσικών

Α4)

 

Χημικών - βιοχημικών - βιολόγων

Α5)

 

Ψυχολόγων

Α6)

 

Κοινωνικής εργασίας

Β1)

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοικητικού - Λογιστικού

Β2)

 

Ιατρικών εργαστηρίων

Β3)

 

Νοσηλευτικής

Β4)

 

Μαιευτικής

Β5)

 

Φυσικοθεραπείας

Β6)

 

Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

Β7)

 

Οδοντοτεχνιτών

Β8)

 

Μηχανικών

Β9)

 

Κοινωνικής Εργασίας

Β10)

 

Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας

Β11)

 

Δημόσιας Υγιεινής

Β12)

 

Λογοθεραπείας

Β13)

 

Εργοθεραπείας

Β14)

 

Οικιακής Οικονομίας

Β15)

 

Τεχνολογίας Τροφίμων

Β16)

 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Γ1)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσωπικού Η/Υ

Γ2)

 

Διοικητικών γραμματέων

Γ3)

 

Βοηθών νοσοκόμων

Γ4)

 

Βοηθών ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων

Γ5)

 

Μαγείρων

Γ6)

 

Προσωπικό ασφαλείας

Γ7)

 

Τηλεφωνητών

Γ8)

 

Χειριστών ιατρικών συσκευών

Γ9)

 

Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

Γ10)

 

Τεχνικού

Δ1)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Βοηθητικού Προσωπικού

Δ2)

 

Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Δ3)

 

Προσωπικού Καθαριότητας

Δ4)

 

Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

Δ5)

 

Εργατών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

3. Η καταβαλλόμενη μισθοδοσία στο προσωπικό, το οποίο εντάσσεται στους κλάδους των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4024/2011.

 

4. Οι θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συστήνονται κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και προστίθενται αντιστοίχως σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

5. Η τοποθέτηση του προσωπικού που υπηρετεί στις θέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και αξιολόγηση των αναγκών του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιφέρειάς του.

 

6. Τυχόν κενές θέσεις όλων των ανωτέρω οριζομένων κατηγοριών και κλάδων και για όσο διάστημα αυτές μένουν κενές, δύναται να καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.