Νόμος 4224/13

Ν4224/2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4224/2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις, (ΦΕΚ 288/Α/2013), 31-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 2: Αναστολή πλειστηριασμών

Άρθρο 3: Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Άρθρο 4: Δομή του Ταμείου - Μετοχές

Άρθρο 5: Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο

Άρθρο 5Α

Άρθρο 6: Διοίκηση του Ταμείου

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 9: Συμπλήρωση διατάξεων για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις σχετικά με τις ΠΑΕ

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις φόρου προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 13: Διατάξεις για την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας

Άρθρο 14: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 16: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011)

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-12-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.