Νόμος 4229/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 110 παράγραφος 6)α του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση που οι ως άνω επιτροπές έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και νομική υποστήριξη διαχείρισης και λήψης μέτρων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να προεδρεύει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τη συμμετοχή ως μελών υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, ελεγκτικών ή άλλων φορέων και Σωμάτων του Δημοσίου, οπότε συνυπογράφει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός. Με την ίδια απόφαση ορίζονται εισηγητές από τα μέλη των επιτροπών ή από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και γραμματέας αυτών.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 16 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

 

{Οι άδειες εργασίας που ανανεώνονται σύμφωνα με το παρόν ισχύουν για έξι μήνες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.