Νόμος 4238/14 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις που αφορούν τους επικουρικούς ιατρούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ακροτελεύτιο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) καταργείται.

 

2. Στο άρθρο 21 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.