Νόμος 4238/14

Ν4238/2014: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4238/2014: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 38/Α/2014), 17-02-12014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές

Άρθρο 2: Δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας

Άρθρο 3: Κέντρα Υγείας

Άρθρο 4: Επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου

Άρθρο 5: Οικογενειακός Ιατρός

Άρθρο 6: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία και αξιολόγηση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 7: Μεταβατική Διάταξη

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις σχετικά με το νέο σκοπό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Άρθρο 8: Σκοπός

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12: Διοικητική οργάνωση

Άρθρο 13: Αποσπασμένο προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και λοιπών φορέων του Δημοσίου

Άρθρο 14: Συμμετοχή ιατρών στις Υγειονομικές Επιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 15: Θεσμική διασύνδεση Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών - Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ρυθμίσεις σχετικά με διαθεσιμότητα / κινητικότητα υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Οικονομικά και θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 16: Διαθεσιμότητα υπαλλήλων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 17: Κινητικότητα υπαλλήλων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 18: Ένταξη και κατάταξη ιατρικού / οδοντιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 19: Αυτοδίκαιη λήξη προγενέστερων συμβατικών υποχρεώσεων

Άρθρο 20: Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας / κινητικότητας

Άρθρο 21: Μισθοδοσία προσωπικού, οικονομική διαχείριση και μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 22: Σύσταση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 23: Μεταφορά προσωπικού Κέντρων Υγείας

Άρθρο 24: Πλήρωση θέσεων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιατρών - οδοντιάτρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Άρθρο 25: Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 26: Συμβούλια εξέλιξης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Λοιπές διατάξεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Άρθρο 27: Κινητές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 28: Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 29: Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Νεογνών

Άρθρο 30: Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑΔΙΚΑ)

Άρθρο 31: Μονάδες Ιαματικού Τουρισμού, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

Άρθρο 32: Σκύλοι οδηγοί τυφλών

Άρθρο 33: Αξιοποίηση ζώων σε προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης

Άρθρο 34: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 4224/2013

Άρθρο 35: Απόσπαση υπαλλήλων στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων

Άρθρο 36: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοσοκομείων

Άρθρο 37: Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις που αφορούν τους επικουρικούς ιατρούς

Άρθρο 39: Ίδρυση φαρμακείων σε Φορείς Ασφάλισης

Άρθρο 40: Έκδοση απολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 41: Συμπλήρωση διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013

Άρθρο 42: Περί τοποθέτησης Αθλητών πτυχιούχων Ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Άρθρο 43: Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου

Άρθρο 44: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας

Άρθρο 45: Ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για το Δήμο Κεφαλλονιάς και το Δήμο Ιθάκης

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2859/2000, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 και του νόμου 3986/2011

Άρθρο 47: Θέματα Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004

Άρθρο 48: Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

Άρθρο 49: Οχλούσες χρήσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-02-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.