Νόμος 4250/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 4141/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. α. Η προθεσμία του 1 μήνα που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει, είναι ενδεικτική.

 

β. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.