Νόμος 4269/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ), μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:

 

1. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

 

2. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

 

3. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων

 

4. Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση, στερεών τοξικών αποβλήτων

 

5. Μονάδες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καύσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων αυτών

 

6. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)

 

7. Δεξαμενές νερού - αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές

 

8. Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λ.π. και συναφείς εγκαταστάσεις

 

9. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

10. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας

 

11. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

 

12. Συναφείς με τις αστικές υποδομές εγκαταστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.