Νόμος 4269/14 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) επιτρέπονται:

 

1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης

 

1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

 

1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

 

1.4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής και μέσης όχλησης (κτίρια - γήπεδα)

 

1.5. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

1.6. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

 

1.7. Περίθαλψη - Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) και μόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωμένο φορέα

 

1.8. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων

 

1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας)

 

1.10. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής

 

1.11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων

 

1.12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ)

 

1.13. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

 

1.14. Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων

 

1.15. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

 

1.16. Ελικοδρόμιο

 

1.17. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας

 

1.18. Κοινωνική πρόνοια

 

1.19. Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

1.20. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής

 

1.21. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα

 

1.22. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις

 

1.23. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics)

 

1.24. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

 

1.25. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων

 

1.26. Διοίκηση

 

1.27. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

 

1.28. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

 

2. Οι χρήσεις με στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.19 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

 

3. Στις ανωτέρω περιοχές δύναται να χωροθετούνται Επιχειρηματικά Πάρκα Β, Γ και ειδικού τύπου, καθώς και Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.