Νόμος 4282/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Περιορισμοί στη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μίσθωση των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.