Νόμος 4304/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η κατά τα ανωτέρω παραμονή στην υπηρεσία Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης δύναται να αίρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης ή εν γένει αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου προ της τοποθέτησης μεταβατικά των προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οπότε και ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4275/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων αυτών δύνανται να πραγματοποιούνται και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.