Νόμος 4316/14 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014), οι λέξεις μέχρι τις 31-12-2014 αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι τις 31-12-2015.

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), που προστέθηκε με την παράγραφο 2)β του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), οι λέξεις μέχρι και τις 31-12-2014 αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι τις 31-12-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.