Νόμος 4316/14 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Ρύθμιση για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνυπογράφει μαζί με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση β'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.