Νόμος 4324/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ).}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το Καταστατικό της εταιρείας, του οποίου οι ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη διαφορετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και στο νόμο 3429/2005. Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ανώνυμων. Το Καταστατικό της εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακούς ιστοτόπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού, δύναται δε να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα στην επικράτεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.