Νόμος 4361/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:

 

α. Ο όρος εξαρτώμενα μέλη έχει την έννοια, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη, σε μονάδες - ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την κατάταξή του.

 

γ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική μονάδα ανεξάρτητη υπομονάδα ή υπηρεσία.

δ. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου μπορεί να παραταθεί κατά 15 ημέρες.

 

ε. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη σε διαφορετική Μονάδα ή Υπηρεσία από αυτή, όπου έχει τοποθετηθεί ή μετατεθεί, μέχρι 15 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τμηματικά, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

 

στ. Τόπος προτίμησης οπλιτών θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.