Νόμος 4369/16 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Παράταση χρηματοδότησης Ξενώνων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας του προσωπικού των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) παρατείνεται για χρονικό διάστημα 2 μηνών, ήτοι από 01-03-2016 έως 30-04-2016, και έως την ένταξη των ως άνω πράξεων η την υπογραφή των Συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των ως άνω δαπανών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον ΕΦ 33 220 με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.