Νόμος 4389/16 - Άρθρο 141

Άρθρο 141: Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρμογής και συναφείς ενέργειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή του μηχανισμού του άρθρου 135 και συντάσσει, ανά εξάμηνο, Έκθεση Επιπτώσεων σχετικά:

 

α) Με την αποτελεσματικότητά του, βάσει των διαμορφούμενων μεριδίων των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά ανακοινώνονται στα Μηνιαία Δελτία Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, τα οποία καταρτίζονται από τον Λειτουργό της Αγοράς και βάσει πληροφοριών που παρέχονται από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

β) Με τις επιπτώσεις στις λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή πωλείται από τους προμηθευτές σε επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές.

 

γ) Με το βαθμό κατά τον οποίο η λειτουργία του μηχανισμού λαμβάνει υπόψη και εξυπηρετεί την προοπτική μετάβασης στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target Model).

 

2. Η Έκθεση Επιπτώσεων, για κάθε εξάμηνο αναφοράς, υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο μεριμνά, ώστε μέσω της λειτουργίας του μηχανισμού του άρθρου 135 να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.